Kano


YEAR DATE EVENT EMIRE
999 Emirate Bagauda
1063 Warisi
1095 Gajemasu
1134 Nawata
1136 Yusa
1194 Naguji
1247 Gugwa
1290 Shekarau
1307 Tsamiya
1343 Usman Zamnagawa
1349 Yaji I
1385 Bugaya
1390 Kanajeji
1410 Umaru
1421 Daud
1438 Abdullah Burja
1452 Dakauta
1452 Atuma
1452 Yaqub
1463 Mohammed Rumfa
1499 Abdullah
1509 Mohammed Kisoki
1565 Yakufu
1565 Daud Abasama I
1565 Abu-Bakr Kado
1573 Mohammed Shashere
1582 Mohammed Zaki
1618 Mohammed Nazaki
1623 Kutumbi
1648 al-Hajj
1649 Shekarau
1651 Mohammed Kukuna (I)
1652 Soyaki
1652 Mohammed Kukuna (II)
1660 Bawa
1670 Muhamman Dadi dan Bawa
1702 may Muhamman Sharefa dan Muhamman Dadi
1730 july Muhamman Kumbari dan Muhamman Sharefa
1743 february Kabe dan Muhamman Kumbari
1753 may Muhamman Yaji II ibn Muhamman Dadi
1768 may Babba Zaki dan Muhamman Yaji
1776 february Da'uda Abasama II dan Muhamman Yaji
1781 december Muhamman Alwali dan Muhamman Yaji
1807 march Sulaymanu dan Abahama
1819 21 september Ibrahim Dabo dan Muhamman "Cigari"
1846 march `Uthman I dan Ibrahim Dabo "Ma-je-Ringim"
1855 16 september `Abd Allahi dan Ibrahim Dabo "Sarkin Yanka"
1882 september Muhamman Bello dan Ibrahim Dabo
1893 december Muhamman Tukur dan Muhamman Bello
1895 16 march `Aliyu Baba dan `Abd Allahi
1903 3 april British Protectorate Muhammadu `Abbas dan `Abd Allahi
1919 1 may `Uthman II dan `Abd Allahi
1926 `Abd Allahi Bayaro dan Muhammadu `Abbas
1954 1 january Muhammadu Sanusi dan `Abd Allahi Bayaro
1963 Muhammadu Inuwa `Abbas dan Muhammadu `Abbas
1963 12 october Ado Bayaro dan `Abd Allahi Bayaro
1991 27 august State of Nigeria


Return to Nigeria

Return to Africa

Return to General Index