China (2)

1949-today Popular RepublicYEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1949 1 october Popular Republic Mao Zedong Zhou Enlai
1959 27 april Liu Shaoqi
1968 31 october Dong Biwu
1975 17 january Zhu De
1976 4 february Hua Guofeng
1976 6 july Song Qingling
1978 5 march Ye Jianying
1980 10 settmebre Zhao Ziyang
1983 18 june Li Xiannian
1987 1 november Zhao Ziyang
1987 24 november Li Peng
1988 8 april Yang Shangkun
1993 27 march Jiang Zemin
1998 17 march Zhu Rongji
2003 15 march Hu Jintao Wen Jiabao
2013 14 march Xi Jinping Li Keqiang
2023 11 march Li Qiang

Return to China

previous page

Return to Asia

Return to General Index