Georgia (05)

1917-1991 Sovietic Rule1917-1921

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1917 20 september Transcaucasian Federation Yevgeniy Petrovich Gegechkori
1918 26 march Akaki Ch'khenkeli
1918 26 may Noe Zhordania
1919 12 march Nikoloz Ch'kheidze

1921-1951


YEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1921 25 february 4 Soviet Socialist Republic of URSS P'ilipp Yeseyevich Makharadze
1921 7 july Polikarp Gurgenovich "Budu" Mdivani
1922 12 march 4 Federal Union of Transcaucasian Soviet Socialist Republic of URSS Nariman Narimanov, Aleksandr Miasnikyan, Polikarp Gurgernovich "Budu" Mdivani Shalva Zurabovich Eliava (I)
1922 13 december 4 Soviet Federal Transcaucasian Socialist Republic of URSS Mikheil Grigoryevich Ch'hakaia, Samed Aga Agamali ogly Aliyev, Sarkis Saakovich Ambartsumyan Mamia Orakhelishvili (I)
1925 Mikheil Grigoryevich Ch'hakaia, Samed Aga Agamali ogly Aliyev
1927 9 june Samed Aga Agamali ogly Aliyev Shalva Zurabovich Eliava (II)
1929 Mikhail Grigoryevich Chakaya
1931 29 january Filipp Yeseyevich Makharadze Mamia Orakhelishvili (II)
1932 28 january Gazanfar Makhmud ogly Musabekov
1936 5 december 4 Soviet Socialist Republic of URSS Filipp Yeseyevich Makharadze G.A. Mgaloblishvili
1937 L. Sukhishvili
1938 Valerian Minayevich Bakradze
1941 10 december Georgy Fyodorovich Sturua
1946 15 april Zakhary Nikolayevich Chkhubianishvil
1948 26 march Vasily Barnabovich Gogua

1951-1992


YEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1951 11 april
1952 december Zakhary Nikolayevich Chkhubianishvili Z.N. Kechkhoveli
1953 V. Chkhovrebashvili Valerian Minayevich Bakradze
1953 Miron Dmitryevich Chubinidze
1954 Givi Dmitryevich Dzhavakhishvili
1959 18 april Georgy Samsonovich Dzotsenidze
1975 17 december Zhurab Aleksandrovich Pataridze
1976 9 january Pavel Georgyevich Gilashvili
1982 2 july Dmitry Levanovich Kartvelishvili
1986 april Otar Yevtikhyevich Cherkezia
1989 29 march Otar Yevtikhyevich Cherkezia Zhurab Chkeidze
1989 april Nodari Chitanava
1989 17 november Givi Grigoryevich Gumbaridze
1990 14 november Republic of URSS Zviad Konstantonovich Gamsakhurdia Tengiz Ipolitovich Sigua (I)


Return to Georgia

previous page

next page

Return to Asia

Return to General Index