Karnataka


YEAR DATE EVENT MAHARAJA
1346 Princely states (21 gun-salute) - Maisur state - Wodeyar dynasty raja Vijaya and Krishna
1399 raja Vijaya Raj
1423 raja Chamaraja I
1459 raja Thimmaraja I
1478 raja Chamaraja II
1513 raja Chamaraja III
1553 17 february raja Timmaraja II
1572 raja Chamaraja IV
1576 9 november raja Bettada Devaraja
1578 26 november raja Raja Wodeyar I
1617 20 june raja Chamaraja V
1637 28 april raja Immadi Raja I
1638 22 november raja Narasaraja I
1659 28 july raja Kempadevaraja
1673 28 february Shri Chikka Devaraja
1704 28 february Narasaraja II
1714 18 february Krishnaraja I
1732 19 march Chamaraja VII
1734 8 october Krishnaraja II
1766 6 may Nanjaraja
1770 2 august Chamaraja VIII
1776 27 september Chamarajendra IX
1786 Khuda-Dad state Tippoo (Tipu) Sahib
1799 25 june UK protectorate of Maisur state Krishnaraja III
1868 27 march Chamarajendra X
1894 27 december Sir Krishnaraja IV
1940 3 august Sir Jaya Chamarajendra
1947 15 august Indian state of Mysore
1950 26 janaury Rajpramukh Sir Jaya Chamarajendra
1956 31 october Indian state of Mysore
1973 1 november Indian state


Return to India

Return to Asia

Return to General Index