Kerala

Tiruvidamkodu/Tiruvankur (Travancore)1125-1924

YEAR DATE EVENT MAHARAJA
1125 Raja of Venad - Kulasekhara dynasty raja Sri Vira Kerala I
1145 raja Sri Kodai Keral
1161 raja Sri Vira Ravi
1164 raja Sri Vira Kerala II
1167 raja Sri Vira Udaya Martanda I
1173 raja Sri Devadaram Kerala III
1196 raja Sri Vira Rama
1209 raja Sri Vira Raman Kerala
1214 raja Sri Vira Ravi Kerala
1252 raja Sri Vira Padmanabha Martanda
1305 raja Sri Aditya I
1316 raja Sri Vira Udaya Martanda II
1333 raja Sri Aditya II
1336 raja Sri Vira Rama Udaya Martanda
1342 raja Sri Vira Kerala
1363 raja Sri Vira Martanda III
1366 raja Sri Vira Udaya Martanda
1382 raja Sri Kerala Varma Kulasekhara Perumal
1383 raja Sri Vira Ravi
1383 raja Sri Chera Udaya Martanda
1444 raja Venad Mootha
1458 raja Sri Vira Martanda
1471 raja Aditya
1478 raja Ravi
1504 raja Sri Vira Ravi
1528 raja Martanda
1537 raja Udaya Martanda
1550 raja Kerala
1553 raja Aditya II
1567 raja Udaya Martanda
1594 raja Sri Vira Ravi Kulasekhara Perumal
1604 raja Sri Vira
1606 raja Ravi II
1619 raja Unni Kerala
1625 raja Ravi III
1631 raja Unni Kerala II
1661 raja Aditya III
1678 Princely state of Travancore (19 guns salute) raja Ravi IV
1704 raja Unni Kerala III
1718 raja Aditya IV
1721 raja Rama I
1729 27 january raja Valia Martanda
1758 7 july raja Rama II
1795 17 november UK protectorate
1798 17 february raja Bala Rama I
1810 7 november rani Gouri Lakshmi Bai
1813 16 april raja Rama III
1846 27 december raja Martandra II
1860 18 august raja Bala Rama IV
1866 6 august Maharajastan Bala Rama I (raja Bala Rama IV)
1880 30 may Rama V
1885 19 august Bala Rama II

1924-1956

YEAR DATE EVENT MAHARAJA
1924 1 september Bala Rama III
1949 1 july State of India of Travancore-Cochin Rajpramukh maharaja Bala Rama III
1956 1 november State of India


Return to India

Return to Asia

Return to General Index