Bashkortostan


1919-1992

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1919 23 march Sovietic Republic Ahkmed-Zaki Validov (I)
1919 may Kharis Yumagalovic Yumagalov
1920 february Ahkmed-Zaki Validov (I)
1920 26 june F.S. Mansyrov
1920 Galy Kamaletdinovich Shamigulov
1921 Musa Autovich Murtazin
1921 Shagit Akhmedtovich Khudajberdin
1922 Khafiz Kusaevich Kushaev
1929 Mansurov
1930 Shafikov
1931 Afzal Mukhitdinovich Tagirov
1937 Rakhim Kiryevich Ibragimov
1945 Gilman Nigmadzhanov
1950 Fairakhamany Zagafuranov
1967 Faizulla Valyevich Sultanov
1990 Murtaza Gubaydullovich Rakhimov

1992-

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1992 31 march Russian Republic Murtaza Gubaydullovich Rakhimov
2010 15 july Rustem Khamitov
2018 11 october Rady Khabirov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index