Mary El

Marintasavalta


YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1920 4 november Russian Provence
1936 5 december Sovietic Socialist Republic I.P. Petrov
1938 Timofy Ilich Kavalerov
1942 Grigory Ivanovich Kondratev
1946 Nikolay Petrovich Ryabchikov
1953 P.V. Scherbakov
1959 Ivan Romanovich Moskvichev
1967 Pytor Afanasyevich Almakayev
1981 Vitaly Iosifovich Romanov
1991 24 june Vladislav Maksimovich Zotin
1992 31 march Russian Republic Vladislav Maksimovich Zotin
1997 5 january Vyacheslav Aleksandrovich Kislitsyn
2001 14 january Leonid Igorevich Markelov
2017 6 april Aleksandr Yevstifeyev

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index