Ukraine

Ukrajina
862-1917

YEAR DATE EVENT HEAD OF STATE PRIME MINISTER GENERAL GOVERNOR
862 Greatduchy of Kiev - dinasty Rurikidi greatduke Rurik
879 greatduke Oleg
912 greatduke Igor
945 greatduke Swjatoslaw I
972 greatduke Jaropolk I
980 greatduke Vladimiro I
1015 15 july greatduke Swiatopolk I (I)
1016 greatduke Jaroslaw I (I)
1017 greatduke Swiatopolk I (II)
1019 greatduke Jaroslaw I (II)
1054 greatduke Isiaslaw I (I)
1068 greatduke Wseslaw
1069 greatduke Isialaw I (II)
1073 greatduke Swiatoslaw II
1076 greatduke Wsewolod I (I)
1077 greatduke Isiaslw I (III)
1078 greatduke Wsewolod I (II)
1093 13 april greatduke Swiatopolk II Michele
1113 greatduke Vladimiro II
1125 greatduke Mstislaw I
1132 greatduke Jaropolk II
1139 greatduke Wiaceslaw
1139 greatduke Wsevolod II
1146 greatduke Igor II
1146 greatduke Isiaslaw II (I)
1149 greatduke Giorgio I
1150 greatduke Isiaslaw II (II)
1150 greatduke Iuri I (I)
1151 greatduke Isialaw II (III)
1154 greatduke Rotislao (I)
1155 greatduke Isiaslaw III (I)
1155 greatduke Iuri I (II)
1157 greatduke Isiaslaw III (II)
1158 greatduke Rotislao (II)
1167 greatduke Mstislaw II
1170 greatduke Romano
1177 greatduke Rjurik II
1210 greatduke Wsevolod III
1213 greatduke Mstislaw III
1223 greatduke Vladimiro III
1239 greatduke Ratislao III
1240 greatduke Jaroslaw II
1246 greatduke Alessandro
1263 Union to Principality of Novgorod
1386 Part of Lithuania Kingdom
1440 Part of Poland Kingdom
1649 Bohdan Khmelnytsky
1657 Ivan Vyhovsky
1659 Part of Russia Kingdom Yurii Khmelnytsky
1663 Ivan Briukhovetsky
1669 Demian Mnohohrishny
1672 Ivan Samoilovych
1687 Ivan Mazepa
1709 Ivan Skoropadsky
1722 Pavlo Polubotok
1724 Danylo Apostol
1734 Kyrylo Rozumovsky
1762 Union to Russia
1917 20 november Republic Yukhym H. Medvedyev
1917 25 december Popular Republic Fedir Andriiovych Artyom
1918 18 march Volodymyr Petrovych Zatonsky Mykola Alekseyovych Skrypnyk
1918 18 april Andrii Serhiiovych Bubnov
1918 28 november Yurii Leonidovych Pyatakov Yurii Leonidovych Pyatakov
1919 10 march Grigorii Ivanovich Petrovsky
1919 17 december Hryhorii Ivanovych Petrovsky
1920 19 february Khrystyyan Georgyevich Rakovsky
1922 30 december 3 Sovietic Socialist Republic of URSS Grigorii Ivanovich Petrovsky Khrystyyan Georgyevich Rakovsky
1923 15 july Vlas Yakovlevich Chubar (I)
1930
1934 15 july Panas Petrovich Lyubchenko
1937 1 september Mikhail Ilich Bondarenko
1937 october Vlas Yakovlevich Chubar (II)
1938 21 february Demyan Sergeyevich Korotchenko (I)
1938 march Leonid Romanovich Korniyets
1938 25 july M.A. Burmistenko
1938 27 july Leonid Romanovich Korniyets
1939 july Mikhail Sergeyevich Grechukha Leonid Romanovich Korniyets
1940
1941 june German Occupation Erich Koch
1943 6 october Curt von Gottberg
1944 march 3 Sovietic Socialist Republic of URSS Mikhail Sergeyevich Grechukha Nikita Sergeyevich Khrushchev
1947 december Demyan Sergeyevich Korotchenko (II)

1949-1991

YEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1949 21 november
1954 15 january Nikifor Timofeyevich Kalchenko
1954 18 july Demyan Sergeyevich Korotchenko
1961 28 february Vladimir Vasilyevich Shcherbitsky (I)
1963 28 june Ivan Pavlovich Kazanets
1965 22 october Vladimir Vasilyevich Shcherbitsky (II)
1969 10 june Aleksandr Pavlovich Lyashko
1972 8 june Aleksandr Pavlovich Lyashko
1972 28 july Ivan Samoilovich Grushetsky
1976 24 june Aleksey Fedoseyevich Watchenko
1984 22 november Valentina Semyonovna Shevchenko
1990 4 june Republic of URSS Vladimir Antonovich Ivashko Aleksandr Pavlovich Lyashko
1990 10 july Vitaly Andreyevich Masol
1990 23 july Leonid Makarovich Kravchuk
1990 14 november Vitold Pavlovich Fokin

1991-

YEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1991 24 august Republic Leonid Makarovich Kravchuk Vitold Pavlovich Fokin
1992 2 october Valentyn Kostyantinovych Symonenko
1992 13 october Leonid Danylovych Kuchma
1993 22 september Yukhim Leonidovych Zvyahilsky
1994 16 june Vitalii Andriyovych Masol
1994 19 july Leonid Danylovych Kuchma
1995 1 march Yevhen Kyrylovych Marchuk
1996 28 may Pavlo Ivanovych Lazarenko
1997 19 june Vasyl Vasylovych Durdynets
1997 16 july Valerii Pavlovych Pustovoitenko
1999 22 december Viktor Andriyovich Yushchenko
2001 29 may Anatolii Kyrylovych Kinakh
2002 21 november Viktor Yanukovych (I)
2005 5 january Mykola Azarov
2005 15 january Viktor Andriyovich Yushchenko Yuliya Tymoshenko (I)
2005 8 september Yurii Yekhanurov
2006 2 june Viktor Tarasovych Plakida
2006 3 august Viktor Yanukovych (II)
2007 19 december Yuliya Tymoshenko (II)
2010 7 february Viktor Yanukovich
2010 17 march Mykola Azarov
2014 28 january Serhiy Arbuzov
2014 23 february Oleksandr Turcinov
2014 28 february Arseny Yatseniuk
2014 28 february Petro Poroshenko

Return to Europe

Return to General Index